3569211
uL/vy8vEFzwHauzGqKUr9c1fg7ubolc38THlVwurb7jTYpdxDgUEn5E1P83CNKTk
THÔNG BÁO Cho thí sinh dự thi vào lớp 10, năm học 2015-2016
Tin tức
0

THÔNG BÁO Cho thí sinh dự thi vào lớp 10, năm học 2015-2016

Trường THPT 1-5 thông báo cho các em thí sinh dự thi vào trường THPT 1-5 năm học 2015-2016 biết lịch kế hoạch (điều chỉnh so với TB số 60, ngày 20/6/2015) chuẩn bị cho năm học mới 2015-2016.

  SỞ GD&ĐT NGHỆ AN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG THPT 1-5                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 72/TB.THPT 1-5                           Nghĩa Đàn, ngày 17 tháng 7 năm 2015

THÔNG BÁO

Cho thí sinh dự thi vào lớp 10, năm học 2015-2016

 

   Thực hiện công văn số 662/SGD&ĐT-GDTrH, ngày 12 tháng 5 năm 2015; công văn số 916/SGD&ĐT-GDTrH, ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc duyệt tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016. Trường THPT 1-5 thông báo cho các em thí sinh dự thi vào trường THPT 1-5 năm học 2015-2016 biết lịch kế hoạch (điều chỉnh so với TB số 60, ngày 20/6/2015) chuẩn bị cho năm học mới 2015-2016 như sau:

          1. Từ ngày 21/7 đến 23/7 nhà trường thông báo kết quả trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2015 – 2016 và thí sinh đăng ký nhập học;

          2. Ngày 23/7/2015 nhà trường hoàn thành thu phiếu đăng ký nhập học;

          3. Ngày 24/7/2015 nhà trường duyệt bổ sung (nếu có, do thí sinh trúng tuyển không nhập học);

          4. Ngày 04/8 thông báo trúng tuyển bổ sung (nếu có);

          5. Ngày 05/8 từ 7 giờ 15 phút tập trung thí sinh đã trúng tuyển nhận lớp, học quy chế, lao động.

              Nhà trường thông báo để thí sinh biết và thực hiện./.

            

Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Web của Trường;

  - BGH, ĐTN, GV toàn trường;

  - Thường trực HPH;

  - Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Lưu Công Lĩnh

 

Nhà trường nhờ các anh chị học sinh 11,12 và các thầy cô giáo  thông báo giúp cho các em dự thi năm học 2015-2016. 

 
.
Thông báo
Đọc nhiều nhất